Fokusering


Vi får i livet det vi fokuserar på.


Tankar och känslor


Våra känslor kommer från våra tankar.


Kärlek

Fullkomlig kärlek stänger ute rädslan.


Att vara till lags

Att vara andra till lags, att bli accepterad av någon annan funkar inte!

Det är att söka söka efter någon som behöver oss, någon vi kan kontrollera och manipulera, för att vi ska känna att vi har en anledning att leva. Det är inte kärlek.

Det är rädslan att bli avvisad som skrämmer oss, men i själva verket avvisar vi oss själva, när vi tror att vi inte är goda nog.

♥  ♥  ♥Gör alltid ditt bästa

Allting lever och förändras ständigt, därför är ditt bästa ibland förstklassigt men mindre bra vid andra tillfällen. När du vaknar på morgonen, vederkvickt och full av energi, är ditt bästa bättre än på kvällen när du är trött. Ditt bästa är annorlunda när du är frisk än när du är sjuk, när du är nykter än när du är berusad. Ditt bästa beror på om du känner dig fantastisk och lycklig eller om du är upprörd, arg eller svartsjuk.

När du gör ditt bästa kommer du att leva intensivt. Du kommer att vara produktiv och du kommer att vara god mot dig själv eftersom du kommer att ge mer av dig själv åt din familj, samhället, allt. Men det är handlingen som kommer att skänka dig intensiv lycka. När du alltid gör ditt bästa, handlar du. Att göra sitt bästa är att handla därför att man tycker om det, inte därför att man väntar sig en belöning. De flesta människor gör precis tvärtemot: De handlar enbart när de väntar sig en belöning och njuter inte av själva handlingen. Och det är anledningen till att de inte gör sitt bästa.

Om vi tycker om det vi gör, om vi alltid gör vårt bästa, då njuter vi verkligen av livet. Då har vi roligt, blir inte uttråkade eller frustrerade. Att göra sitt bästa känns egentligen inte som att arbeta, eftersom man njuter av det man gör. Du vet att du gör ditt bästa när du njuter av handlingen eller utför den på ett sätt som inte kommer att få negativa återverkningar för dig. Du gör ditt bästa för att du vill det, inte därför att du är tvungen, inte därför att du försöker vara domaren till lags och inte därför att du försöker göra vad andra människor vill.

Om du handlar därför att du är tvungen, kan du omöjligen göra ditt bästa. Då är det bättre att låta bli. 

Handling rör sig om att leva fullt ut. Overksamhet är vårt sätt att förneka livet. Overksamhet är att sitta framför TV-apparaten varje dag år efter år därför att man är rädd för att leva och ta risken att uttrycka vad man är. Att uttrycka vad man är innebär handling. Du kan ha många storartade idéer i huvudet, men det som är av betydelse är handlingen. Utan att en idé omsätts i handling kommer den aldrig till uttryck, ger inga resultat och förskaffar dig ingen belöning. 

De tre första överenskommelserna fungerar enbart om du gör ditt bästa. Vänta dig inte att du alltid kommer att kunna vara sann i ditt tal. Dina vanor och rutiner är alltför starka och rotade i ditt sinne. Men du kan göra ditt bästa. Vänta dig inte att du aldrig mer kommmer att ta någonting personligt. Gör bara ditt bästa. Vänta dig inte att du aldrig mer kommer att ta något för givet, men ditt bästa kan du förvisso göra.

Om du hela tiden gör ditt bästa, gång på gång, blir du en mästare i förvandlingskonst. Man lär av erfarenheten.

                                                       Källa: Fyra grundstenar till ett bättre liv av Don Miguel Ruiz


Ta ingenting för givet

Problemet med att ta saker och ting för givna, är att vi tror dem vara sanning. Vi skulle kunna svära på att de är verkliga. Vi tar för givet vad andra människor tänker eller gör - vi tar det personligt - och sedan klandrar vi dem och reagerar med att sända dem känslomässigt gift med vårt tal. Vi tar något för givet, vi missförstår och har till slut skapat ett helt stort drama i onödan.

Det är alltid bättre att fråga än att ta något för givet, eftersom det senare bäddar för lidande.

Även om vi inte förstår en sak som vi hör, tar vi någonting för givet om vad den betyder och sedan tror vi på detta. Eftersom vi inte vågar fråga, tar vi allt möjligt för givet. Detta sker väldigt snabbt och för det mesta utan att vi är medvetna om det, eftersom vi inte har ingått överenskommelser om att kommunicera på detta sätt. Vi har hållit med om att det inte är ofarligt att ställa frågor. Vi har instämt i att om människor älskar oss, bör de veta vad vi vill eller hur vi känner oss. När vi tror på något, tar vi för givet att vi har rätt ända därhän att vi kan fördärva relationer för att försvara vår position.

Vi behöver inte rättfärdiga kärleken. Antingen finns den där eller också gör den det inte. Verklig kärlek innebär att acceptera andra människor sådana som de är, utan att försöka ändra på dem. Om vi försöker ändra på dem, betyder det att vi egentligen inte tycker om dem. Det förstås, om du beslutar dig för att leva tillsammans med någon, om du ingår den överenskommelsen, är det alltid bättre att göra det med någon som är sådan som du vill att han/hon ska vara.

För att undvika att ta saker och ting för givna, måste du ställa frågor. Försäkra dig om att kommunikationen är tydlig. Är det något du inte förstår - fråga. Med hjälp av tydlig kommunikation kommer alla dina relationer att förändras. Du behöver inte ta saker och ting för givna eftersom allting blir klart och tydligt. Detta är vad jag vill. Detta är vad du vill. Om vi kommunicerar på detta sättet blir vi sanna i vårt tal.

Detta är alltså den tredje överenskommelsen: Ta ingenting för givet. Genom att göra denna överenskommelse til en vana, kommer ditt liv att förvandlas fullständigt.

                                                Källa: Fyra grundstenar till ett bättre liv av Don Miguel Ruiz


Barnbarnet fyllde 6 år

I går var vi på kalas hos vårt barnbarn som fyllde 6 år. Det var så trevligt! Tänk vad tiden går, han börjar snart i 0:an!

Vi bjöds på pastasallad med gott bröd och efter det blev det tårta. Alltihop var mycket gott!


Ta ingenting personligt

Ingenting andra människor gör beror på dig. Det beror på dem själva. Alla människor lever i sin egen dröm, i sitt eget sinne. De befinner sig i en helt annan värld än vi. När vi tar någonting personligt, tar vi för givet att de vet vad som finns i vär värld och vi försöker tvinga den på dem.

När du tar saker och ting personligt, känner du dig förorättad och reagerar med att försvara dina uppfattningar och skapar konflikter. Du gör någonting stort av en bagatell, eftersom du har ett behov av att ha rätt och visa att alla andra har fel. Du anstränger dig även att få rätt genom att pracka på dem dina egna åsikter. På samma sätt är allt du känner och gör bara projiceringar av din egen dröm, en återspegling av dina egna överenskommelser. Det du säger, det du gör och de åsikter du har, följer de överenskommelser du har ingått -  och dessa åsikter har inget med mig att göra.

När vi verkligen ser människor som de är utan att ta det personligt, kan vi aldrig bli sårade av något som de säger eller gör. Även om andra ljuger för dig, är det i sin ordning. De ljuger för att de är rädda. De är rädda för att du ska upptäcka att de inte är perfekta.

Allt eftersom du gör det till en vana att inte ta någonting personligt, kommer du inte att behöva förlita dig på vad andra gör eller säger. Du behöver bara lita på dig själv för att göra de ansvarsfulla valen. Du är aldrig ansvarig för andras handlingar, bara för dig själv. När du verkligen förstår detta och vägrar ta saker personligt, kan du knappast bli sårad av andras obetänksama yttranden eller handlingar.

                                 Källa: Fyra grundstenar till ett bättre liv av Don Miguel Ruiz


Var sann i ditt tal

När du är sann, tar du ansvar för dina handlingar, men du dömer eller klandrar inte dig själv.

Att vara sann i sitt tal innebär att inte använda orden mot sig själv. Om jag möter dig på gatan och kallar dig dum, kan det tyckas att jag använder ordet mot dig. Men egentligen använder jag det mot mig själv eftersom du kommer att avsky mig för detta, och att du avskyr mig är inte bra för mig. Därför: Om jag blir arg och med hjälp av mina ord sänder alla mina giftiga känslor mot dig, använder jag ordet mot mig själv.

Använd orden för att dela med dig av din kärlek. Börja med dig själv, tala om för dig själv hur underbar du är, hur fantastisk du är. Tala om för dig själv hur mycket du tycker om dig.

Var sann i ditt tal.

                             Källa: Fyra grundstenar till ett bättre liv av Don Miguel Ruiz


Fåglar och fjärilar

* * * * *

Drömmar om fåglar och fjärilar kan symbolisera själen.

* * *


Fyra grundstenar till ett bättre liv

Var sann i ditt tal.
Låt ditt tal utmärkas av integritet. Säg mara sådant som du menar. Undvik att använda orden för att förringa dig själv eller skvallra om andra. Använd orden med inriktning på sanning och kärlek.

Ta ingenting personligt.
Ingenting som andra gör beror på dig. Vad andra säger och gör, är en projicering av deras egen verklighet och deras drömmar. När du är oemottaglig för andras åsikter och handlingar, drabbas du inte av onödigt lidande.

Ta ingenting för givet.
Våga ställa frågor och säga vad du egentligen vill. Kommunicera med andra så tydligt du kan för att undvika missförstånd och upprördhet. Detta enda samförstånd kan förändra ditt liv fullständigt.

Gör alltid ditt bästa.
Ditt bästa skiftar från det ena ögonblicket till det andra. Det är inte alltid det samma när du är sjuk som när du är frisk. Gör helt enkelt så gott du kan under alla omständigheter, så undgår du självkritik, självförakt och ånger.

                                               Källa: boken Fyra grundstenar till ett bättre liv av Don Miguel Ruiz


Glädje

Den som kan vara glad över det lilla,

har mycket att vara glad över.

♥ ♥ ♥


Växthus

Att drömma att man befinner sig i ett växthus kan symbolisera något nytt man ska se. Om växthuset är fullt med frodig, grön växtlighet, kan det stå för pågående, inre utveckling.

Om växthuset är tomt, kan det symbolisera något man ska se som påbörjar inre utveckling.

 


Drömbok

Jag har min drömbok liggande bredvid sängen, för att jag lätt ska kunna skriva ner drömmen så fort jag vaknar. 
Ibland när jag vaknar och minns drömmen, så tänker jag att jag ska skriva ner den när jag vaknar på morgonen. Men då har drömmen försvunnit ur minnet, fast jag mindes den så tydligt innan! Så numera har jag bok och penna intill sängen och när jag ska skriva, kanske mitt i natten, tänder jag en svag lampa så att jag inte vaknar riktigt, för då kan drömmen också försvinna snabbt. Jag skriver datum på drömmen också. Ibland är det svårt att se vad jag har skrivit i det dåliga ljuset och med sömndruckna ögon, men då är det ändå lättare att minnas och då skriver jag ibland om drömmen, föratt kunna läsa den lättare en annan gång. Datum är bra när man senare ska tolka drömmen, för att kunna relatera till vad som hände i verkligheten under den tid jag drömde.
                                                                 


Sexuella drömmar

Drömmar om sexuella relationer kan symbolisera att

man förenar sig med en kvinnlig/manlig sida/egenskap.


Prylar

Så mycket saker vi handlar som vi inte behöver! Det finns prylar i överflöd!

Många prylar tröttnar vi på, så byter vi ut det och köper något nytt. Vi kastar en sak, för att genast köpa något nytt. Saker vi egentligen inte behöver... Det är samma sak med kläder och annat.

Det är ett slöseri med naturens resurser, både för att framställa alla saker och att ta hand om avfallet, när vi kasserar!

Jag försöker numera att inte köpa ens det jag behöver, utan bara det jag inte kan undvara. Det är faktiskt svårt!


Kommunikation - känslor

Jag tycker att det är intressant hur vi speglar oss i andra människor.
Tommy P.A. Larsson beskriver det så bra:

http://www.carpeleo.se/morrharet-nr21-jan06-kommunikation_pasta_kanslor.php


Godis

Drömmar om godis, kan symbolisera njutning och fest

eller så kan det symbolisera onödig energi och att livnära sig på skräp.


Att förlåta

Att förlåta innebär inte att du accepterar det någon gjort mot dig.

Att förlåta innebär att frigöra dig själv från negativ anknytning.

¨¨¨¨¨¨¨¨


Självförtroende - självkänsla

Självförtroende är det du gör, det du presterar, det du är duktig på.

Självkänsla är den du är. Om du tar bort dina vänner, din partner, din familj, ditt hem, din bil, din mobiltelefon, din dator, ditt arbete - ja om du tar bort alla dina nära, dina prylar och allt du gör, vem är du då? Om du tar bort allt detta, kommer omvärlden att tycka om dig då? Kommer du att tycka om dig själv? Den viktigaste relationen du har, är den med dig själv!

Brist på självkänsla är att inte känna sig själv.

Det är det unika inom oss som får pulsen att slå, jorden att snurra och kärleken att leva vidare.

Tack för att Du finns!

♥ ♥ ♥


Tankar

Det sägs att vi tänker ca 50 000 tankar varje dag!

Då kan man fråga sig hur många av de tankarna som är positiva?!

Hur många tankar handlar om dig själv?

Tankar är kraft. Vi blir lätt våra tankar. Vad tänker du om dig själv?

* * * * *


Glädje

* * * * *

Gör någon glad i dag, om så bara dig själv!

* * *


Att bli jagad

Att drömma om att bli jagad, kan symbolisera att man pressar/jagar sig själv.

♦  ♦  ♦


Drömmar om sjukhus

Drömmar om sjukhus, kan symbolisera att man behöver lyssna på sin inre läkare/healer.

Samma gäller om man drömmer om läkare, behandlingar och dylikt.

´´´´´´´´´´´´´´´


Sol och bad

I dag har jag tagit årets första dopp i havet!Det gäller att fånga dagen!


Älska livet

Jag försöker att älska livet som det är

och att acceptera vad som händer - just nu.Det kan vara svårt vissa dagar och andra dagar är det lättare.


Mindfullnes

Att leva i nuet är inte svårt i det här vädret! Strålande solsken, molnfri himmel och 21 grader i skuggan.

Jag har fångat dagen genom att ligga i solstolen, det är helt underbart!

Tack Universum!


Mat

Att drömma om mat, att man lagar mat eller äter mat, kan symbolisera den mentala näring man ger sig själv. Då kan man titta på vad det är för mat, om den är näringsrik eller om det är skräpmat.

Om man drömmer om att man blir bjuden på mat, kan man titta på vilken sorts näring det är och vem (d.v.s. vilken av ens sidor) som bjuder. Var ( i vilken sorts rum) man intar näringen och hur man mår av den.

Att drömma att man bjuder någon på mat, kan symbolisera vilken mentala näring man ger denna sidan. Om  man t.ex bjuder ett litet barn på mat, kan det stå för hur man tar hand om sitt inre barn.

♥  ♥  ♥ 


Ekorrhjulet

Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra,

så är man ändå fortfarande bara en ekorre.
                                
                        Lily Tomlin


Att föra sig själv bakom ljuset

Det fattas oss aldrig pengar när det gäller våra nycker,

vi gnäller bara över priset på det som är nyttigt eller nödvändigt.


                                                        Honoré de Balzac 

------------------------------------------------------


En ny dag

Jag påminner mig själv om att ta väl vara på dagen,
ödmjukt ta emot det som kommer till mig och lyssna inåt!

◊  ◊  ◊


Katt

För mig symboliserar katten självständighet och frihet. Katten bestämmer vi inte över, den gör som den vill.
Den går inte i ledband, den lever i nuet och sköter sig själv. Grön gräsmatta

Att drömma om en grön gräsmatta, kan symbolisera inre utveckling.

♥ ♥ ♥


Dröm om mygg

Drömmar om mygg, bin, getingar, flugor och andra insekter kan symbolisera något man irriterar sig på. Man kan också titta på deras olika egenskaper, som t.ex. bin som befruktar våra fruktträd, mygg som suger blod (blod är livgivande), flugor som kan sprida sjukdomar, myror som anses vara duktiga arbetare o.s.v.


RSS 2.0