Drömmar om sommar

Drömmar om sommar kan symbolisera ljusare tider.


1:a advent

1:a advent kan symbolisera tradition.


Snö och is

Snö och is symboliserar frusna känslor.


Vattenväxter

Växtlighet symboliserar inre utveckling, vatten symboliserar känslor.
Vattenväxter kan symbolisera utveckling i känslolivet.


Återkommande drömmar

Återkommande drömmar upphör när man har tolkat drömmen rätt.


Vatten och grönska

Bilden kan symbolisera känslor och inre utveckling:Symboler i vardagslivet

Man kan tolka allt som händer precis som i drömmarna.

Om man t.ex. får motorstopp på bilen, kan man tolka det som att sättet man tar sig fram i livet inte fungerar/har stannat upp. Om det sker vid en vägkorsning, så kan det tolkas som att man har ett beslut att fatta och behöver stanna upp och tänka efter.


Chakrasystemet

Rotchakrat (benen): avspeglar hur vi fungerar i världen. Rötter, förankring och grundtrygghet. Om man har balans i rotchakrat känner man sig väl till pass i sin kropp. Man har lätt för praktiska ting och en god jordförbindelse. Om man har obalans i rotchakrat är man mycket uppmärksam på fysiska ting, man är fixerad på det materiella.
Röd är färgen på detta chakra.
Drömmar om grävning, jordskalv eller ändringar i jordelementet.

Harachakrat/navelchakrat
(underlivet): centrat för det spontana. Närhet, behov, njutning. Om man har balans i harachakrat gör man mycket av lust och med glädje. Om man styrs av plikt och andras förväntningar, undertrycker man harachakrat. En del kan inte känna av många av impulserna från harachakrat, ännu fler har inte tillit till de impulser de känner.
Orange är färgen på detta chakra.
Drömmar om vattendjur.

Solar plexus (magen): här utvecklas de emotionella energierna såsom aggressioner, irritation, avundsjuka, fascination, beundran, sympati, antipati, konflikter, gräl och krig. Kraft, gränssättning, vilja. Det är Egots centra. Har man balans i solar plexus, vet man vad man känner och kan uttrycka det och (inte mindre viktigt) man kan låta bli att uttrycka det.
Gul är färgen på detta chakra.
Drömmar om eld, såsom bränder och brännande energi. Kniv, dolk och yxa hör ockå hit.

Hjärtchakrat (bröstkorgen): centrat för de högre känslorna.  Medkänsla, försoning, frihet. Det är oegennyttig kärlek, det är att göra någonting för någon annan utan att få något tillbaka. Hit hör känslan för högtidlighet och känslan för enhet med naturen. Om man har balans här, har man en kärleksfull hållning till sig själv och andra. Man känner gemensamhet med andra, man känner sig inte isolerad och man känner ingen konkurrens. Man har kontakt med själen eller självet och därmed till den inre visdomen. Vid känslan av konkurrens kan hjärtchakrat vara stängt.
Grön är färgen på detta chakra.
Drömmar om luft och att flyga, övervinna tyngdkraften. Alla hornförsedda djur och fåglar hör hit.

Halschakrat (halsregionen): centrat för kommunikation. Uttryck, kreativitet, mod. Om man har balans i halschakrat, kan man bli förstådd och förstå andra. Man känner kreativitet och har aldrig tråkigt.
Blå är färgen på detta chakra.
Drömmar om musik, klang, inre stämma och andra ljud. Vita elefanter hör också hit.

Pannchakrat: det tredje ögat. Stillhet, intuition, självobservation. Det har att göra med vårt medvetande, intelligens och intuition. Om man ofta får intuitioner och inspirationer, är det ett uttryck för ett öppet pannchakra.
Blålila är färgen på detta chakra.
Drömmar är ovanligt härifrån.

Kronchakrat ( alldeles ovanför hjässan): centrat utanför ordens område. Överlämnande, tillit, förening. Här är redan allt perfekt, det har också att göra med kontakten med det gudomliga.
Rödlila är färgen på detta chakra.
Drömmar är ovanligt härifrån.

Drömmaren

De flesta drömmar handlar om drömmaren. Personer som ingår i drömmen, symboliserar olika sidor/egenskaper hos drömmaren. Tolkningen av drömmen utgår från drömmaren, om denne känner att tolkningen är rätt, så är den rätt och likaså om tolkningen känns fel, så är den fel. Symboler betyder olika saker för olika människor och det är alltid den individuella som gäller.Det undermedvetna

Vårt undermedvetna är som en minnesbank och agerar efter hur det har blivit programmerat. Det mesta av vårt beteende är styrt av vårt undermedvetna. Här finns våra känslor, minnen, fantasi, intuition och fantasi. Det är automatiserade tankar och beteendemönster baserat på vad vi har lärt tidigare i livet.

Vårt undermedvetna är den vi verkligen är.

Drömmar är det undermedvetnas sätt att samtala med det medvetna.


Fler symboler

Läkare = inre healing

Träd = materiellt och natur

Bro = a + b = det jordiska + det spirituella

Blod = livsgivande

Ben = fast grund, ståndpunkt, hållning

Mista tänder = 6-7-årsåldern

Kniv, dolk, yxa = känslor, solar plexus

Skog = natt, det omedvetna

Äldre människor = visdom

Pengar = energi

Grusväg = jordnära

Gatukorsning = beslutsfattande

Fönster = vidga vyerna, se något nytt

Ljussken = högre medvetande

Stänga dörrar = lägga locket på känslorna

Gran = inre växt

Julgran = tradition

Återvändsgata = en väg som inte leder någonstans

Snö, is = frusna känslor

Vänster = kvinnligt

Höger = manligt

Dörrar = olika vägar i livet


Transportmedel

Cykel = ensam

Moped = ensam, våld

Motorcykel = att vara lugn och sensitiv

Bil = sättet att styra sitt liv

Buss = det inåtvända, det kollektiva

Tåg = högre styrning av ens liv

Färja = på väg att möta något nytt på det stora havet, som är det kollektiva omedvetna

Flyg = ens eget omedvetna, verklighetsflykt

Häst, och att rida = starka krafter som kan styras

Huset

Huset är alltid symbol på drömmaren.

Källare = det omedvetna och kroppsliga relationer till underlivet.

Toalett = skuggsida av drömmarens inre avfall.

Hall = personliga masker.

Kök = övergångsperiod, transformationsställe.

Vardagsrum = vardagslivet.

Barnrum = se tillbaka på barndomen för att finna lösningen.

Sovrum = födsel, död, sjukdomar, sex.

Vind = huvudtankar, gamla fördomar och normer.


Välkommen till min nya blogg!

Den här bloggen handlar om drömmar och drömtolkning.


RSS 2.0