Våra önskningar

Våra önskningar är som små barn:
 
ju mer man ger efter för dem,
 
desto mer kräver de.
 
 
                                       Kinesisk vishet

Visdom

Jag har tre skatter som jag aktar och vårdar;
Den första är kärleken.
den andra är förnöjsamheten,
den tredje är ödmjukheten.
 
Bara den som älskar, är fylld av mod,
 
bara den förnöjsamme är storsint,
 
bara den ödmjuke är lämpad att härska.
 
 
                                                        Laotse

Skatter

Den som hopar många skatter
 
har mycket att förlora.
 
                                            Jaotse

Ingenting ont

 
Om jag skulle välja ut en mening,
för att sammanfatta hela min lära,
skulle jag säga:
 
Låt ingenting ont vara i dina tankar!
 
 
                                             Konfvtse

Fordran och förväntan

Fordra mycket av dig själv och vänta lite av andra,
 
så blir du besparad mången förargelse.
 
                                                   Konfvtse

Stillastående

 
Var inte rädd för det långsamma framåtskridandet,
var bara rädd för stillaståendet.
                                     
                                          Kinesisk vishet

Kinesisk vishet

 
Gör dig inga sorger över det förgångna,
vänd dig mot det kommande.
                                     
                                           Tseng Kling
 

Vishet

 
Så länge du inte kan förlåta din nästa hans olikhet,
är du fortfarande långt bort från vägen till vishet.
 
                                                    Kinesisk vishet

Överflöd

Om du också har tiotusen åkerfält,
kan du bara äta ett mått ris om dagen.
 
Om också ditt hus innehåller tusen rum,
så kan du bara använda ett tvåmeters utrymme under natten.
 
                                                   Kinesisk vishet
 

Rikedom

Begär gör människans liv fattigt,
ty denna världs överflöd gör henne inte rik.
 
Lycklig är den som inte är sjuk,
rik - den som är utan skulder.
 
                Kinesisk vishet
 
 

Förnöjsamhet

Den förnöjsamma människan,
om också fattig,
är lycklig.
Den oförnjsamma människan,
om också rik,
är sorgsen.
 
                   Kinesisk vishet

RSS 2.0