Det lilla i livet

 Njut av det lilla i livet, för en dag kanske du ser tillbaka
och inser att det lilla var det stora i livet.
 
 
                                                        Robert Brault

Tiden

 Ju mer tid du lägger på att störas av hur andra beter sig,
 
desto mindre tid får du till att göra det du själv vill.
 
 
                                                    Tomas Gunnarsson

Smärta

 
 
 
 

Prokrastinering

 Prokrastinering, från latinets pro crastino, innebär att skjuta upp det oundvikliga.
 
Att skjuta problemen framför sig, innebär att man inte kommer ifrån dem, utan man bär med sig dem inom sig. Det skapar ofta negativ energi. En del människor skjuter upp det oundvikliga under resten av sitt liv och de lämnar då över problemen till nästa generation.
 
Om man istället tar itu med problemen efter hand som de uppkommer, skapar det positiv energi och man mår i längden bättre. Både kropp och själ mår bättre av positiv energi!
 
 

RSS 2.0